ზაურ ნონიკაშვილი

სისხლძარღვთა ქირურგი

სამუშაო გამოცდილება

1979–1985 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო საქმე
1985–1990 ზოგადი ქირურგი
1990–დღემდე მედიცინის კანდიტატი, სისხლძარღვთა ქირურგია
1985–1990 კასპის რ. საავადმყოფო
1990–1996 თბილისის პირველი კლინიკური საავადმყოფოს სისხლძარღვთა და მიკროქირურგია,სისხლძარღვთა ქირურგი
1996–2008 შპ ს. სისხლძარღვთა და მიკროქირურგიის კლინიკა „კარაბადინი"–სისხლძარღვთა ქირურგი
2008–2011 შპს. სისხლძარღვთა და გადაუდებელი მიკროქირურგიის კლინიკა"კარაბადინი"–კლინიკის დირექტორი,სისხლძარღვთა ქირურგი

პროექტები

1995– საქართველოს სამედიცინო აკადემია,კიდურების მაგისტრალური სისხლძარღვთა ტრავმული დაზიანებები

სერთიფიკატები

15.04.2002 პროფესიული განვითარების საბჭო,სისხლძარღვთა ქირურგია
28.12.2000 პროფესიული განვითარების საბჭო, ზოგადი ქირურგია
2012–დღემდე შპს"ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკური" სისხლძარღვთა და მიკროქირურგიის დეპარტამენტი–დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, სისხლძარღვთა ქირურგი