ზურაბ სექანია

თორაკო ქირურგი

ლიცენზირებული სპეციალისტი: ზოგადი ქირურგია,თორაკო ქირურგია.

განათლება:

1967-1975 ქ.კუიბიშევის სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი.ინტერნატურა ზოგად ქირურგიაში.
2005 სერტიფიკატი „ფილტვების ბულოზური ემფიზემების მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები".
2005 სერტიფიკატი - საერთაშორისო კონგრესში „თბილისი-2005" ოჯახის ექიმის ინსტიტუტის განვითარება საქართველოში.
2005 სერტიფიკატი „ტრაქეის პოსტინტუბაციური ნაწიბუროვანი სტენოზების მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები".
2007 სერტიფიკატი ზოგად ქირურგიაში.

სამუშაო გამოცდილება:

1975-1985 თორაკო ქირურგი „აფხაზეთის რესპუბლიკური ტუბდისპანსერი".
1985-1993 თორაკო ქირურგი „ფტიზიო-პულმონოლოგიური საავადმყოფო სანატორიული გაერთიანება". („გულრიფში")
1994 თორაკო ქირურგი .
2011 წლიდან დღემდე შპს" ამტელ ჰოსპიტალ კლინიკური"-ს საოპერაციო ბლოკის ხელმძღვანელი.