ლია მინდიაშვილი

თორაკო-აბდომინური კლინიკის პულმონოლოგი

მედიცინის დოქტორი.
სამედიცინო ლიცენზია: 2006 წ. სპეციალობაში ,,შინაგანიმედიცინა."
პროფესიულიკარიერა: 1987-1993 თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტის
სამკურნალო ფაკულტეტის სრულიკურსის პეციალობით "სამკურნალო საქმე".
1993–1994 თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტის ინტერნატურა თერაპიაში მინიჭებული ექიმ-თერაპევ-ტისკვალიფიკაცია.
1996–1998 თბილისის სამედიცინო აკადემიის ორდინატურის სრული კურსის სპეციალობით ,,ინფექციური სნეულება".
1999 სამედიცინო აკადემიის კვალიფიკაცია კარდიოლოგიაში.
1999 –2012 წლამდე თბილისის შპს ,,თორაკო–აბდომინური კლინიკის"პულმონოლოგი.
2012-წლიდან დღემდე თბილისის შპს ,,ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკურის" თერაპიული და კარდიოლოგიური დეპარტამენტის ადმინისტრატორი.
2012 წლიდან დღემდე შპს ,,ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკურ-ის" თერაპიისა და პულმონოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი.
დისერტაცია, ტრენინგები, სამეცნიეროკვლევაშიმონაწილეობა:
2006 დისერტაციამედიცინის მეცნიერებათა
კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებლად.
2003-2007 წწ. დიპლომისშემდგომიგანათლების
ტრენინგებირესპირაციულდაავადებებში,
კარდიოლოგიაში, გადაუდებელ პულმონოლოგიაში,
ჰემატოლოგიაში.
2010 –2013 მონაწილეობა კვლევაში,,რანდომიზებული აქტიურად კონტროლირებადი, ორმაგიბრმა,ორმაგი საკონტროლო პერიოდის, პარალელური ჯგუფის დიზაინის მულტიცენტრული კვლევა რესპიმატის ინჰალატორით მიღებული 2,5 მკგდა5 მკგ თიოტროპიუმის საინჰალაციო ხსნარის უსაფრთხოების და ეფექტურობის შესადარებლად ჰანდიჰალერით მიღებული 18 მკგ თიოტროპიუმის საინჰალაციო კაფსულებთან".