იოსებ მაისურაძე

ექიმი რეანიმატოლოგი

1985-1991 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი - სამკურნალო ფაკულტეტი;
2004 სამეცნიერო ხარისხი - აკადემიური დოქტორი მედიცინაში;

სამუშაო გამოცდილება:

1992-2004 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი ,სამხედრო სამედიცინო ფაკულტეტი.სამხედრო ექიმთა მომზადების სასწავლო კურსების უფროსი;
1995წლიდან-დღემდე სეფსისის საწინააღმდეგო ცენტრი-ექიმი რეანიმატოლოგი;
2005 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი-სამკურნალო ფაულტეტის დეკანის მოადგილე;
2005 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი-ექსტრემალური მედიცინის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი;
2005 მცხეთის სამხარეო მრავალპროფილიაბნი საავადმყოფო.ინტენსიური თერაპიისა,რეანიმაცია-ანესთეზიის განყოფილების უფროსი;
2006-2010 აკად.ო.ღუდუშაურის სახ.ეროვნული სამედიცინო ცენტრი,კატასტროფისა და გადაუდებელი მედიცინის დეპარტამეტრი კატასტროფების,საგანგებო სიტუაციების და რეფერალური შემთხვევის სამედიცინო დახმარების განყოფილება-ექიმი რეანიმატოლოგი;
2008 წლიდან-დღემდე საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური-ექიმი რეანიმატოლოგი;
2010 წლიდან-დღემდე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საგანგებო სიტუაციებზე სამედიცინო რეაგირების და მართვის სასწავლო ცენტრის უფროსი;
2010წლიდან-დღემდე რეფერალური დახმარების ცენტრი-ექიმი რეანიმატოლოგი;
2011-2013 მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი,საუნივერსიტეტო კლინიკა გადაუდებელი მედიცინის მიმართულების ხელმძღვანელი;
2013წლიდან-დღემდე შპს ამტელ ჰოსპიტალ კლინიკური -გადაუდებელი მედიცინის მიმართულების ხელმძღვანელი.

სერტიფიკატები:

ექიმი რეანიმატოლოგის სახელმწიფო სერტიფიკატი;
სამეცნიერო მუშაობა:
გამოქვეყნებული 15 სამეცნიერო ნაშრომი.

ბიბლიოგრაფია:

უწყვეტი პროფესიული განვითარების პროგრამების:#რს - 125,რს-11,რს-170 კოორდინატორი;
სპეციალიზაციის „გადაუდებელი მედიცინა" პროგრამის ხელმძღვანელი.