ირაკლი მეგრელაძე

კარდიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტის ემერიტუს-პროფესორი, კარდიოლოგიის რეზიდენტურის პროგრამის დირექტორი, საქართველოს სახ. პრემიის ლაურეატი...

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტის ემერიტუს-პროფესორი, კარდიოლოგიის რეზიდენტურის პროგრამის დირექტორი, საქართველოს სახ. პრემიის ლაურეატი (1981 წ), საქართველოს ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნვეყოფის სამინისტროსთან არსებული სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე (1992-1994 წწ), საერთაშორისო აკადემიური ასოციაციის წევრი (1998წ), ევროპის კარდიოლოგთა ასოციაციის წევრი, საქართველოს კარდიოლოგთა ასოციაციის გამგეობის წევრი, საერთაშორისო კლინიკური კვლევების მთავარი მკვლევარი. საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით ი.მეგრელაძე 1998 წელს დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით, 2018 წელს_ საქართველოს განათლების, მეცნიერების კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საპატიო სიგელით უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ხანგრძლივი და ნაყოფიერი სამეცნიერო-საგანმანათლებლო  საქმიანობისათვის. ი.მეგრელაძეს გამოქვეყნებული აქვს 105 სამეცნიერო ნაშრომი ,  2 მონოგრაფია და 1 პრაქტიკული რეკომენდაცია, არის 15 საკანდიდატო და სადოქტორო დისერტაციის ხელმძღვანელი.