მიხეილ შატაკიშვილი

ტრავმატოლოგიური დეპარტამენტის ექიმი

ტრავმატოლოგიური დეპარტამენტის ექიმი

ტრავმატოლოგიური დეპარტამენტის ექიმი