დეპარტამენტი აღჭურვილია ძვლის და სახსრების, აგრეთვე ხერხემლის პათოლოგიების მკურნალობისთვის საჭირო ყველა მოწყობილობით. ექიმები ასრულებენ რთულ ქირურგიულ და ორთოპერდიულ ოპერაციებს უახლესი ტექნოლოგიებით (თანამედროვე მიკროსკოპის მეშვეობით). დიაგნოსტირება ხდება მაღალტექნოლოიური მეთოდებით, როგორიცაა კომპიუტერული ტომოგრაფია, ანგიოგრაფია. დეპარტამენტში კეთდება ოპერაციები სახსრებზე (ენდოპროტეზირება, ართროსკოპია, რეკონსტრუქცია), კიდურებზე (შეუხორცებელი მოტეხილობების დროს ილიზაროვის აპარატის და სხვა მეთოდების გამოყენებით). განყოფილება გათვალისწინებულია 15 საწოლზე.

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

თორნიკე ნოზაძე

დეპარტამენტის ექიმები:

მიხეილ შატაკიშვილი

დიმიტრი ლაშხი

დავით ქურთიაშვილი

ბექარ ღამბაშიძე

სოსო რევაზიშვილი

ვახტანგ ლომაშვილი

ჯუმბერ ბოლღაშვილი

ჩვენი ექიმები

მიხეილ შატაკიშვილი
ტრავმატოლოგიური დეპარტამენტის ექიმი

ტრავმატოლოგიური დეპარტამენტის ექიმი