ამტელ ჰოსპიტალში დამონტაჟდა კომპიუტერული ტომოგრაფი

2018-12-10

 თბილისი ,საქართველო ,10 დეკემბერი 2018 წ. - ამტელ ჰოსპიტალში დამონტაჟდა თანამედროვე 64 შრიანი კომპიუტერული ტომოგრაფი Toshiba Aquilion.

Toshiba Aquilion 64 წარმოადგენს  თანამედროვე კტ-სკანერს,რომელიც საშუალებას იძლევა გადაიღოს 0,5 მმ -ის 64 შრის სურათი ერთი მთლიანი ბრუნვის განმავლობაში(0,5 წამი).

ახალი დანადგარი საშუალებას იძლევა უმაღლეს დონეზე ჩატარდეს ყველა ორგანოს და სტრუქტურის გამოკვლევა.